Pemprosesan isyarat digit /

Bibliographic Details
Main Author: Syed Abdul Rahman Al-Attas.
Format: Book
Published: Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, 2008.
Subjects:
Table of Contents:
  • Bab 1, Isyarat digit
  • Bab 2, Analisis fourier isyarat diskret
  • Bab 3, Sampelan
  • Bab 4, Jelmaan Z
  • Bab 5, Analisis sistem dalam domain jelmaan
  • Bab 6, Reka bentuk penapis digit
  • Bab 7, Struktur untuk sistem masa diskret
  • Bab 8, Jelmaan fourier diskret.