Perlembagaan dan undang-undang am : panduan kepada calon-calon peperiksaan undang-undang kerajaan /

Bibliographic Details
Corporate Authors: Malaysia., Malaysia (Lembaga Penyelidikan Undang-Undang)
Format: Book
Published: Petaling Jaya, Selangor: International Law Book Services, 2013.
Subjects:
Table of Contents:
  • Perlembagaan persekutuan
  • Akta Perwakilan Kuasa 1956
  • Akta Tafsiran 1948 dan 1967
  • Akta Kontrak Kerajaan 1949
  • Akta Kontrak 1950
  • Akta Pencegahan Rasuah 1997
  • Kanun Tanah Negara, penggal II
  • Akta Syarikat 1965
  • Sukatan peperiksaan undang-undang kerajaan