1
Published 1999
...Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia...
2
Published 2000
...Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri...
3
Published 2006
...Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri...